Terreinreservatie, lidgelden en tarieven

Als je wilt komen padellen, moet je een terrein reserveren. Ook het reserveren van een padelterrein verloopt via de site van Tennis Vlaanderen, de Vlaamse tennisfederatie. In dit menu lees je alles over de verschillende opties en tarievenom een padelterrein te reserveren.

 • LEDEN

Leden van Geelse padelclub Den Bruul reserveren tot en met 31 maart 2022 gratis een terrein.

Wat houdt een lidmaatschap in?

- Je betaalt het gepaste lidgeld en bent lid van Geelse padel Den Bruul en Tennis Vlaanderen, waardoor je:

* Verzekerd bent
* Alle mailverkeer ontvangt en kan ddelnemen aan clubactiviteiten
* Kan deelnemen aan interclub en tornooien
* Toegang krijgt tot het padelreservatiesysteem

LET WEL: Nieuwe leden (= niet-leden van Tennis Vlaanderen) betalen 20 euro extra bondsbijdrage.
Ze sturen ook volgende gegevens naar secretariaat@denbruul.be:

- Naam en voornaam
- Adres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mail
 
Wij aanvaarden enkel betalingen op rekening BE12 1430 7797 7492 met vermelding
van 'lidgeld padel 2021 + naam + voornaam'.
 • NIET-LEDEN = LOSSE VERHUUR

Niet-leden kunnen max. 48 uur op voorhand reserveren.

Niet-leden betalen 30 euro per 1.5 uur (= daluren) of 40 euro 1.5 per uur (= topuren).

Daluren:

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 14.00 uur - 23.00 uur

Topuren:

 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 - 23.00
 • Zaterdag en zondag van 8.00 - 14.00
   
 • GASTEN

Een gast is iemand die uitgenodigd wordt door een lid van de Geelse padelclub. Het lid reserveert het terrein online en betaalt voor zijn/haar gasten. In topuren kan je met max. 1 gast reserveren, in daluren kan je met max. 3 gasten reserveren. Elk lid kan onbeperkt met gasten komen spelen.

7.5 euro / 1.5 uur padel in een daluur.

10 euro / 1.5 uur padel in een topuur.

Daluren:

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 14.00 uur - 23.00 uur

Topuren:

 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 - 23.00
 • Zaterdag en zondag van 8.00 - 14.00